°•°Wεlςöრe৳o HάķöØηãრä৳a৳ã BlØg°•°

Thursday, 9 September 2010

✿--- Thank You ---✿

There are always good chances that come to us in order to benefit from them.
Unfortunately these chances don't come again {once a time}.
Having that Great internship at GlobalFoundries is once a time..!!
But I'm sure, this life will surprise us with other amazing chances..

You know what..?
after I had finished my internship in the Critical National Infrastructer Authority,
I thought that this was the greatest chance in my life,
I learned a lot of things, I dealt with different kind of people,
and I rode the helicopter { wow .. this was one of my small dreams..!! }.
I didn't expect that my life has a greater chance to surprise me with
{another internship at GF}...!
Big wow, what a wonderful chance I had in the first day of my 23rd year..!!
Huge Thanks to H.H Sheikh Mohammed Bin Zayed for all great things he did.
~ Thanks a lot for those who wrote a comment in my birthday post
and
~ sorry for not replying..!

I'm really excited, and I just would like to stop and shout THANK you all for everything.
You can't imagine my feelings before, during, and after this internship.
So, I'll start to express my sincere appreciation to those who helped and participated in
making this internship to be over success, and to thank all those who encouraged and supported me.

▪▫ ₪ My GOD ₪▪▫
Certainly, nothing would happen without you.
You are the reason of every every single amazing thing in my life.
I'm sure "THANK YOU" is not enough to express my appreciation and my heart-felt Thanks.
oOh my GOD Thaaaanks forever..!

▪▫₪ Mom & Dad ₪▪▫
I know that you missed your daughter a lot during these 7 weeks.
~ Mom, I know that you couldn't let me travel far away from you, and you always think and care about me.
I know that till now you are wondering, how I let my daughter travel..?
This makes me thinking and wondering >> if I have a daughter, will I let her travel..?
You may know the answer, and you may not. But I'm sure my mother knows the answer
Mom…. Thaaanks a lot a lot a lot for everything… for everything… for everything…
~ Dad, I'm really happy that you always encourage me by your simple words.
I'm lucky that my brain is similar to yours somehow, loOl.
Thaaaaaaaaaanks a lot for being the one who means a lot to me.

▪▫₪ My Brothers & Sisters ₪▪▫
Thaaaaaanks a lot for supporting and encouraging your sister {me}.
Thank God for having such brothers and sisters.
Special Thanks to my brother & friend; Saeed
You can't imagine how much I was happy when you were there with me,
and you can't imagine how sad I was when you came back to UAE.

▪▫₪ My Family ₪▪▫
Thank you .. Thank you
I really missed being with you all.

▪▫₪ F4 ... Dearest friends ₪▪▫
Thaaaaaanks a lot for being my dearest friends ever, and for everything.
I just hope that you were there with me, and took the apportunity..!!

▪▫₪ My Teachers … CITA girls ₪▪▫
Thanks for your encouregment, and for supporting me remotely.
I'm really happy that I have such category in my life list.

▪▫₪ CNIA family ₪▪▫
my second family.. Thaaaanks a lot for your support
and Thaaanks for everything you did for my friends and me..
special thanks to Cap. Abdulla for encouraging me,
I really appreciate that.

▪▫₪ ATIC ... ADEC ₪▪▫
BIG THANKS
~ to EVERY SINGLE PERSON who worked and helped in organizing this internship.
~ to those who we met and know;
Dr. Mugheer .. Mr. Khalid .. Mr. Sami .. Mr. Khalifa .. Mr. Fuad .. Mr. Ahmed .. Mrs. Mona ..
Mrs. Sultana .. Mrs. Hanan .. and to those who worked behind the scenes.
I know it wasn't always easy but I always appreciate it..!!

▪▫₪ GlobalFoundries ₪▪▫
I have really enjoyed my time there and I'm missing the team.
Mr. Doug .. Mr. Lutz .. Mr. Drik .. Mr. Andreas .. Mr. Carsten ..
Mr. Sebastian .. Mr. Engelmann .. Mrs. Simone .. Mrs. Silke ..
Mrs. Susan .. Mr. Ralf .. Mr. Pavel .. Mr. Nevzat .. all professors and ALL ALL the stuff ..
Thanks a lot a lot for the well organized program, for all the support, insights,
and help you have provided us over the past 7 weeks.

▪▫ ₪ Dresden Chip Academy ₪▪▫
And specially; Mr. Winnie and Mrs. Silke
You were patient, inspirational, and actually made things fun.
Thank you so much for everything.
I won't forget your daily smile whenever I remembered you..!

▪▫₪ Mentors ... Assignment Advisors ₪▪▫
Thanks for giving us the chance to know more about your culture and attitudes.
Special Thanks to:
~ Mrs. Anja my mentor;
I will always remember your smile and your look while wearing our traditional clothes
you were amazing, my mother was happy when I showed her the pictures.
and I will miss all the moments that we spent together,
I hope I can be there again and live these 7 weeks again..!
Thaaaanks Mrs. for everything, and for the nice gift =D

~ Mr. Christof my advisor;
Thanks Mr.,, for everything,
I know that I annoyed you by my questions and my curiosity.
Thanks for being kind, and for being my advisor..!

▪▫₪ Guest Services ... Security Guys ₪▪▫
Thaaanks a lot all of you, I really appreciate your support and management style
and feel I learned a great deal there..
you made me feel home, and the most wonderful feeling is that
when I feel just like VIP =D

▪▫₪ Mrs. Fatiha ₪▪▫
Mrs. , You know what..?
You were the first person in my university life who says "you'r welcome", when I say Thanks..!!!
I noticed that previously, when we were in the college working in the Steganography project, I was happy =D
You always encourge me to write and post new posts in my Blog =)
Mrs.,, Thaaanks a lot for your support, help, and for everything.
I'm happy that I get closer to know you.
I'll never forget when you just told me that the submission of the project is postponed till tomorrow,
when we were in Radebeul { I really was happy to hear that }.

mmmm, I will be glad if I could meet your sister's daughter =P

▪▫₪ Dr. Najah ₪▪▫
at the beginning, and at a certain moment,
you where the one who just helped me in gathering my feelings and my enthusiasm,
and the one who just I would like to listen to her words.
You may don't know that in that day you really did a lot for me.
Dr. Najah, Thanks for everything, I will never forget your support, your care, and your words.
I really hope that you will get well soon in-sha-allah =)

▪▫₪ Dr. Fathia ₪▪▫
The Mother of all of us..
Ordinarily no one that I call Mom, but my real mother,
and one day, I was talking to you, and accidentally my tongue said it "امآيــه"
Dr.,, you are So motherly and soft-hearted
Thanks a lot for your care, your support, and for everything in my mind.
مررت بإمرة تُرقص مرضعًا .. وتقول قولًا قد تجده عجيبًا
هذآ أخي لكن زوجي جدّه .. صدقت وإن كآن المقآل عجيبًا
I still remember this day, when we were playing in the Bus while going to Berlin
and yessss...we solved it =D

By the way, yesterday I dreamt about you + Dr. Kahtan + Some of the students

▪▫₪ Mr. Abbas ₪▪▫
The one who I really would like to be his student..!
I still remember when you taught us the very basic things of the semiconductors..
Thaaaanks for your help, support, and care.
I'll never forget when you care about {my friend and me}
when we went to the station and it was raining heavily.
You know what, at that moment I just told my friend that how lucky we are
if someone {Superman} now come to help us
and deliver us to the DCA by a car..!!, and suddenly "Awad" came to helped us.
Thanks "Awad" a lot.
loOl.. I just laugh when I remember that situation,
and how we were sitting there and waiting
Honestly, and generally, you did a lot for us
Mr. Thaaaanks a lot.

▪▫₪ Dr. Kahtan … Dr. Salem ₪▪▫
unfortunately, I didn't deal with you thaaat much, but I really respect you
and I always hear GOOD things about both of you.
The thing that I know is that whenever I see you, I see your smile.
Thaaanks for being one of those who I'm proud to add them in my life list.

▪▫₪ Al Nokhba ₪▪▫
29 sisters … 30 brothers
Alia .. Aseela .. Noura .. Abeer .. Sara .. Hamda .. Ameera .. Mariam .. Khawla
Safeyah .. Nuha .. Rawan .. Ebtesam .. Halema .. Amal .. Maha
Sara .. Reem .. Noof .. Safa .. Ruqaya .. Khawla .. Mariam .. Hamda
Sara .. Khadieja .. Eiman .. Sumayah .. Mariam

AbdulRahman .. Mohammed .. Sultan .. Abdulla .. Saeed .. Eisa .. Omar .. Awad
Eisa .. Yousef .. Khalifa .. Saeed .. Yousef .. Ahmed .. Ammar .. Sultan
Mohammed .. Ahmed .. Jaber .. Khalid .. Ahmed .. Sultan .. Aatef .. Khalid
Abdulla .. Sultan .. Mohammed .. Kenaish .. Abdulla .. Hassan

You are a special group of people and I will definitely miss you..!
each one has special draw for her/him in my mind..!
I'm really proud and happy that I'm one of you..!
mmmm, and I want to let you know how much I have enjoyed my time there.
Thanks for the amazing movie, the Emarati Night, but most especially your friendship.

I was really happy when I met some of my sisters during Ramadan.
I really enjoyed my time with you while eating, chatting and playing.
I'll never forget the football match when my team won {as usual} =P
oOh .. everything reminds me of our days in Dresden...!!

~ I will never ever forget these days..
~ I'm still dreaming about you.. till now I dreamt 5 dreams...!!

▪▫₪ Learning Group 1 ₪▪▫
It has been a great pleasure being with you during these 7 weeks.
I will take a long time, if I will talk about each one..!!
From the last week in DCA, I started feeling that I'll miss you..!!

▪▫₪ Project Group 3 ₪▪▫
I just had to tell you again how much I'm happy working with you.
We really spent amazing days while working on our project
{the backbone...=P}
I will never forget these days and every moments.
mmmm, shall I talk about each one of you..?
I guess you already know my feedback
and actually, I'm waiting for my feedback..!

▪▫₪ German People ₪▪▫
Warm Thanks for every German people who I dealt with
in the hotel, in the shops, in the DCA station and everywhere
for their honest smile that always makes me feel happy.

I also have to admit;
~ I learned so much
~ saw lots of new things
~ made lifelong friends
~ had a ton of fun
Vielen Dank..!
Thank you all for your support, patience, and friendship over these 7 weeks.
I wish you all well in your future endeavors.

design 3as'saree3:

5 comments:

Rawan said...

I want to express my gratitude and thanks to you for this diary which made me recall the most beautiful days of my life ... And from my side , I would like to thank all the people and staff whom you mentioned in your post because they add for me a great experience and I learned from each one I meet something

Thanks a lot for your time and your feeling and I want you to know that you are one of the best friends whom I gained from that internship journey and you are a good writer so keep going on

Ahmed Alfazari said...

Hi Sister
Hope you are doing well....

what a nice bolg really it was my honor 2 enter it to see the whole 7 weeks in lines with each single word remindes me of every event of it... thanks for everything and happy eid to u....

Ahmed Al Fazari

HάķöØnã✿რätatã said...

Rawaaany 9adee8tee =D

I really hope that we will have another great experience together and live another beautiful days..

You'r welcome friendooty.. yaay I'm really happy to read ur comment, THANKS A LOT my dearest sister <3
u r also one of those who I really love to be with in the rest of my life <3

I spent amazing time with u during 7 weeks in general, and especially during the project and DCA days..

hahaha... I have to stop writing cuZz if I'll keep going these days I'll write HUGE posts looool
I'll keep the details in my own diary book =D
again .. Thanks Rawany .. and I hope you r enjoying el-3eed now
~ May all the joys of life be showered n you =)

✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿

Ahmed Alfazari

HelloO bro .. yess Thank God, I'm doing well and I hope you too =)

Thaaanks bro a lot for leaving such Nice comment ..
It was really Amazing experience.. I cannot stop thinking about it..!!

and...
Happy Eid to u too..
~ May all the joys of life be showered on you =)

Anonymous said...

ماشا الله تبارك الرحمن حتــــى عيوني ماطاعن يكملن تف تف تف وااايد تحرطمتي هالمره ,,, اخر مره ,,,!!
ههه جميله كلمة الشكر تلك والاجمل كلمة : امبااركن عيدج ,,, الشيخه ,,,!


نايس بلووق + بوست .....الخ!

HάķöØnã✿რätatã said...

Anonymous

ههههههه .. هيـه أدري إنه وآيــد جدًا..!!
~_~
والله حآولت أقلص الكلمآت .. بس للأسف الشنيع مآرمت ..!! وهذآ اللي قدرت عليـه
×_×

وعسآكم من عوآدة العيــد كل سنة وكـل حول إن شآءاللــه يآآآرب
^_^

أجمل الأجمل .. وجودج بين أحضآن مدونتي

هههه .. شكــرًا عيونج الحلوة (اللي مآطآعن يكملن)
=P


خآرج النص..!
أحيـن تقريبًا .. صآرن 7 أحلآم
لووول
A_A